nl en fr de it es

Breeding

Satter Roses Breeding BV is een belangrijke speler op de markt wat betreft het aanbod van potrozen. Met onze jarenlange ervaring in de productie van potrozen in verschillende potafmetingen zijn wij er in geslaagd een eigen assortiment te ontwikkelen. Hierdoor zijn wij in staat sneller en effectiever in te spelen op de vraag vanuit de markt. Via een vooraf uitgestippeld traject hebben wij in 2005 de eerste stappen gezet.

Na de bouw van een nieuwe en speciaal hiervoor ingerichte afdeling kon begonnen worden met het maken van de eerste kruisingen. Bottels met zaden zijn hier het resultaat van. Aan het einde van het kruisingseizoen worden de bottels geoogst. De zaden worden uit de bottels verwijderd en gezaaid. Deze krijgen vervolgens een koudebehandeling wat bevordelijk is voor het kiemproces.

Na deze behandeling worden de zaden te kiemen gezet. Na enkele weken verschijnen de eerste zaailingen, waarna de selectie kan beginnen. Dit jarenlange werk van kruisen, selecteren, testen en vermeerderen is beloond met de nieuwe lijn "Star Roses®". Deze rassen kenmerken zich door de fraaie kleuren, compacte planten en uitstekende houdbaarheid.

Ook in de toekomst willen wij blijven werken aan de verbreding en verbetering van het potrozenassortiment. Alleen variëteiten die een aanvulling vormen op, of een verbetering zijn van de nu bestaande rassen zullen uiteindelijk aan het Star Roses® assortiment worden toegevoegd. Heeft u vragen over de teelt van deze rassen of wilt u informatie over licentie en kwekersrechten, neem dan contact met ons op.